فقط دریچه منهول

دریچه منهول
2019/02/20 بدون نظر دریچه منهول

دریچه منهول چیست:

دریچه منهول را می توانید به شکل یک ورق که قابلیت جابه
جایی دارد در سطوح خیابان ها و پیاده رو ها مشاهده نمایید. این نوع از دریچه ها
جهت پوشش بر بخش فوقانی منهول جهت جلوگیری از افتادن افراد ویا اجسام در داخل
ادامه مطلب
09358331725 کارشناس