دریچه منهول25

دریچه منهول ترافیکی
2020/06/22 1 نظر دریچه منهول, دریچه منهول نانوکامپوزیت
دریچه منهول ترافیکی دریچه های منهول به صورت مربعی شکل و دایره ای شکل تولید میشود که برای محاظت از منهول ها و چاه استفاده میشود که چیزی داخل انها سقوط نکند . چرا دریچه های منهول اغلب به صورت دایره ایی تولید میشود ؟ شاید شماهم دقت کرده ...
ادامه مطلب
09358331725 کارشناس