خرید و فروش ورق ولادی

ورق سیاه
2020/09/02 بدون نظر ورق ها
ورق ها در کارخانه به دو صورت تولید میشوند که هرکدام به طور مشخصی تولید میشوند این ورق ها عبارتند از ورق فابریک و رول فرم چرا به این ورق فابریک میگویند؟ورق های سیاه فابریک به این دلیل به فابریک نامیده میشوند که این ورق ها در کاخانه با ...
ادامه مطلب
09358331725 کارشناس