تایمر ابیاری

تایمر ابیاری دو کاره
2020/08/05 بدون نظر شیرفلکه
تایمر ابیاری و تایمر مه پاش قبل از اینکه بدونید تایمر های دوکاره چیست باید بدانید که کاربرد تایمر چیست ؟تایمر های برای کاهش دخالت انسان در رابطه با قطع و وصل شدن اب برای ابیاری است این تایمر اجازه میدهد بدون استفاده از نیرون انسان و دخالت ان ...
ادامه مطلب
تایمرابیاری ارزان
2020/02/18 بدون نظر لوله گالوانیزه
تایمر ابیاری چیست ؟ تایمر ایباری وسیله است که همانطور از اسمش معلوم است تایم یا همان (زمان) را برای ابیاری مشخص میکند این تایمر ها قابلیت تنظیم زمان تا یک هفته را دارد .البته باید توجه داشت این تایمرها از انواع خاصی برخوردار است و هرکدام قابلیت خاص ...
ادامه مطلب
09358331725 کارشناس