اتصالات فلزی

image 2015/12/05 بدون نظر لوله فلزی
  1. اتصالات فلزی

لوله و اتصالات فولادی فلزی که به آنها لولهای آهنی نیز گفته می شود . موارد استفاده این

لوله در انتقال آب، گاز و تاسیسات جرارت مرکزی و موتور خانه، خطوط آتش نشانی نام برد .

اتصالات فلزی بر اساس نوع جنس می توان انواع گوناگونی تقسیم می شود که شامل :

لوله و اتصالات گالوانیزه، لوله و اتصالات جوشی سیاه درزدار، لوله و اتصالات بدون درز مانیسمان، لوله و اتصالات چدنی،

لوله و اتصالات برنجی می باشد. در این نوع تقسیم بندی میتوان لوله و اتصالات فلزی را نیز تقسیم نمود.

لوله گالوانیزه:

در تولید لوله های گالوانیزه معمولا از دو جنس استفاده می شود ،

لوله های گالوانیزه یا از جنس آهنی و یا از جنس فولادی هستند .

برای تسخیص این دو لوله ها می توان به براق بودن و کدر بودن توجه نمود .

لوله های گالوانیزه آهنی سبک تر و براق تر از لوله های فولادی می باشند .

لوله های گالوانیزه آهنی سبک تر و براق تر از لوله های فولادی می باشد ،

به همین دلیل میتوان در تخلیه فاضلاب بهداشتی استفاده کرد.

این لوله ها از نظر مقاومت در برابر اسید و باز مقاوم نیستند .

لوله گالوانیزه را میتوان از طریق اتصالات دنده ای به یکدیگر متصل نمود .

لوله در سایز های 1/2 تا 8 اینج و وزن و ضخامت هیا گوناگون تولید نمود.

سیاه درزدار از ورق های نورد شده تولید می گردند که به وسیله جوشکاری به هم متصل می گردند.

لوله های سیاه درزدار به دو دسته سنگین و فوق سنگین تقسیم می گردد .

نوع دیگری از این لوله ها

از طریق روش اسپیرال کردن ( مارپیچ) با چرخادن ورق فلزی به شکل حلقوی و جوش دادن لبه ها به یکدیگر تایید می شوند .

در این روش  با کاهش وزن لوله تولید شده از سایز 110 یا به عبارتی 4 اینچ  استفاده می شود.

برای تولید لوله های مانیسمان بدون دنده از شمش گداخته به صورت یکپارچه به روش سبه زنی

( فلزگداخته شده به یک میله مفتولی توپر نزدیک به مذاب ریخته می شود که نقطه ذوب میله توپر از فلز گداخته شده بالا تر است )

پس از سرد شدن فلزف اضافات لوله ماشین کاری می شود.

لوله های مانیسمان را در رده های گوناگون تولید و در بازار عرضه می کنند .

برای تولید لوله های مانیسمان از دو روش بیلت و گریزاز مرکز استفاده می شود .

تولید لوله های بیلت در حالت شمش مبنای تولید لوله پس از گرم شدن تا درجه حرارت تعریف شده

در قالب مربوطه قرار گرفته و یک سنبه از مرکز آن شلیک می گردد تا لوله مورد نظر حاصل شود .

پس از تولید این لوله ها در کروه های مخصوص ، تحت ملیات حرارتی و تنش گیری قرار می گیرند.

در تولید لوله به صورت ریخته گری گریز از مرکز مواد ذوب شده در مجموعه گریز از مرکز ریخته می شود

و پس از شکل گیری از قالب مربوطه تخلیه می شود.

لوله های درزدار که از قطر های کوچک تا بزرگ تایید می شوند

برای موارد مختلف مانند خطوط انتقال آب، نفت ، گاز و پتروشیمی، پایه های اسکلهو پله ها ، ستون ساختمان ها،

نرده و مبل، کشتی سازی، معدن و تونلمورد استفاده قرار می گیرد.

اتصالات فلزی:

در لوله کشی های سرد و گرم برای اتصال لوله ها به یکدیگر ، تغییر جهت دادن در سیستم های لوله کشی ، انشعاب گرفت،

تبدیل قطر لوله ، اتصالات در دو نوع پیچی و جوشی ساخته می شوند .

متداول ترین اتصالات مورد استفاده در تاسیسات به شرح زیر طبقه بندی می شوند :

زانوها:

این نوع اتصالات جهت تغییر اندازه 90 یا 45 درجه مرود استفاده قرار می گیرد که خود شامل زانو قائم 90 درجه ، زانو45 درجه، زانو روپیچ و توپیچ 90 درجه چپقی، زانوروپیچ توپیچ 45 درجه وزانو تبدیل می شود.

زانو قائم 90درجه، اتصالاتی هستند جهت تغییر جهت 90 درجه در لوله کشی از آن استفاده می شود

این نوع اتصالات در دو سر از داخل  دنده شده است.

زانویی 45 درجه، این نوع از اتصالات زانو مانند زانو قائم 90 درجه می باش که برای تغییر جهت لوله با انحراف 45 درجه مورد استفاده قرار می گیرد

،درلوله کشی های فاضلاب در مواردی که تغییر جهت و انجراف 90 درجه ای لوله کشی

به وسیله زانویی قائم احتمال ایجادگرفتگی در لوله را افزایش میدهد

با استفاده از اتصال دو عدد زانویی 45 درجه و یک عدد مغزی شعاع انحنای تغییر جهت بیشتری می شود . این نوع اتصال در دو سر از داخل دنده شده است.

زانو رویچ، توپیچ 90 درجه:

این نوع اتصال که به نام زانو چپق شهرت دارد همانند زانوی قائم 90 درجه است ولی در  دو سر به ترتیب از داخل و خارج دنده شده است

به کار می رود . نکته ای که باید مورد اوجه قرار بگیرد این است که کاربرد زانو روپیچ توپیچ 45 درجه همانند

چپقی می باشد ، با این تفاوت که انجراف آن 54 درجه می باشد

زانو تبدیلی، این نوع از اتصالات از دو سر در داخل دنده اشده اند و برای اتصال قطعات با قطر های مختلف مورد استفاده قرار می گیرند

سه راهی ها:

اتصالات که به صورت سه راهی تولید می گردند جهت انشعاب گرفتن از لوله ها مورد استفاده قرار می گیرد .

که خود شامل انواع گوناگونی هستند. مانن سه راهی قائم، سه راهی 45 درجه، سه راهی تبدیل ساده و روپیچ توپیچ.

سه راهی قائم از داخل دنده شده است و در و در لوله کشی تاسیسات فاضلاب مورد استفاده فراوان دارد و جهت

اتصال انشعاب های فرعی با انحرف 45 درجه به کار برده می شود.

سه راهی تبدیل انشعاب هایی فرعی با قطر های متفاوت نسبت با قطر های متفاوت نسبت

به قطر لوله اصلی هستند و مورد استفاده قرار می گیرند. اتصالت سه راهی تبدیلی در

اندازه های متفاوت به صورت دنده ازداخل و روپیچ توپیچ تولیدمی شود.

بوشن :

اتصالات فولادی بوشن از داخل دنده شده اند و به همین منظور می توان برای اتصال دو لوله

یا دو اتصال که یکسر آنها خارج دارای دنده است ، استفاده نمود. بوشن ها انواع گوناگونی دارند

که شامل بوشن ساده، بوشن روپیچ توپیچ تبدیل هستند.

بوشن ساده، یک قطعه استوانه تو خالی و ریخته شده از چدن است که از داخل دنده شده است .

این نوع از اتصالات جهت وصل کردن دو لوله هم قطر و در راستای هم مورد استفاده قار می گیرند

چهار راهی ها: این نوع اتصالات مانند سه راهیو تبدیل در اندازههای گوناگون تولیدمی شود و

جهت انشعابات فرعی مرود اساتفاده قرار می گیرند .

چهارراهی ه شامل، چهار راهی ساده، چهارراهی تبدیلی می باشند. کاربرد این نوع اتصاالات

در تاسیسات لوله کشی فاضلاب نادر بوده و حتی

المقدور از اناتصال انشعابات چهارراهی در لوله های باقطر کم خود داری می شود .

مغزی اتصالات فلزی:

از یک قطعه لوله کوتاه دو سر دنده و یک قطعه آهن ریخته شده و به شکل لوله

که دو سر آن خارج از دنده می گردد ساخته می شوند.

برای اتصال اجزای سیستم لوله کشی به خصوص وصل کدن دو اتصال به یکدیگر مورد استفاده قرار می گیرد .

مغزی ها شامل مغزی رویچ ساده، مغزی روپیچ توپیچ تبدیل، روپیچ تبیدل می باشند.

از مغزی تبدیل روپیچ توپیچ مانند بولتن و سه راهی تبیل برای تغییر قطر در لوله کشی استفاده می شود.

مغزی تبیلنیز جهت تغییر در قطر لوله کشی استفاده می شود .

مهره ماسوره اتصالات فلزی:

اتصالی است برای وصل نمودن و قسمتی از سیستم لوله کشی که از دو قسمت نر  و ماده تشکل شده است.

این دو قطعه هر کدام به طور جدا روی لوله و اتصالات دیگر بسته شده و سپس باجفت کردن نر و ماده و بستن

مهره واسط ارتباط بین اجزای اتصال دهنده بر قرار می شود .

کاربرد این و نوع اتصالات در ارتباط دادن لوله های فاضلاب بسیار کم است

و بیشترین مواردی که استفاده می شود در لوله کشی های آب بهداشتی، تهویه فاضلاب بسیار کم است

و بیشترین موارید که استفاده می شود

در لوله کشی های آب بهداشتی ، تهویه فاضلاب و مدار های بسته است .

معملا در تعمیرات لوله کشی کاربرد زیادی درند. برای بستن مهره و ماسوره از

آچار کلاغی استفاده می نماییم .

درپوش:

این نوع از اتصال جهت بستن و مسود نمودن انشعاب های لوله کشی ها مورد استفاده قرار می گیرد .

دروش ها به صورت پیچ از رو دنده می شوند و حل آچار آچارگیری آن معمولا چهارگوش است.

این وسیله در سیستم های لوله کشی فاضلاب در انتهای مسیر لوله کشی با دریچه بازدید نصب می گردد.

در اتصالات پیچی لوله ها باید توجه داشت که اولا داخل لوله و اتصالات از روغن و مواد خارجی کاملا پاک شده باشد ،

ثانیا طول قسمت دنده شده به طور شده باشد که هنگام پیچیدن در محل اتصال

به لبهانتهایی لوازم اتصال لوله کشی از داخل دنده شده اند تکیه کند

فلنج :

صفحه دایره ای شکل از جنس چدن است که برای بستن اتصالات لنچی

یا لوله های فلنچ دار استفاده می شوند

و نوع بی دهانه آن را فلنج کور می نامند. برای آببندی اتصالات فلنجی باید از واشر استفاده نمود

و این کار با استفاده با قرار دادن یک واشر بین سطح اتصال و محکم کردن پیچ های فلنچ صورت می گیرد

اما باید دقت کنیم که همه پیچ ها به طور یکنواخت بالا کشده شوند

تا فشار بر روی واشر در تمام نقاط وجود داشته باشد .

واشر ها ممکن است از ورق لاستیکی ، لاستیک منجید دار، پنبه نسوز، حلقه های فلزی نزم موجدار

یا مواد گوناگون بسته به کاربرد خط لوله و فشار اعمالی ساخته شوند. واشر های فلزی بیضی شکل یا هشت ضلعی

که درون شیار های فلنج ها نصب می شوند اغلب در خط لوله  ها فشار بالا به کار می روند ،

گاهی اوقات فلنج ها با یک برجستگی ساخته می شوند، اغلب در خط لوله های فشار بالا به کار می روند .

کاهی اوقات فلنج ها با یک برجسگی ساخته می شوند که درون یک تو رفتگی مشابه د رفلنج مقابل نصب می شود

و برایآب بندی اتصال واشری در تورفتگی قرار می گیرند.

برای دریافت اطلاعات بیشتر و دریافت قیمت بروز لطفا با ما در ارتباط باشید
021-66207661 / 021-66207652…………………091208334186
برچسب ها
{ "@context" : "http://schema.org", "@type" : "Person", "name" : "loolehcenter", "url" : "http://loolehcenter.ir", "sameAs" : [ "http://instagram.com/abyaransanat" ] } 09128334186 کارشناس